Včelí matky

Název včelí matka se ustálil u včelařů a vystihuje tak samou podstatu její existence. Nesprávně používaný název „královna“ pak vychází z chápání včelstva jako společenství vládkyně a poddaných. Včelí matka má pro existenci včelstva rozhodující a zásadní roli. Toto může být charakterizováno následovně:

 • v úlu může být vždy jen jedna včelí matka (po nějakou dobu také 2 matky při tzv. tiché výměně matky)
 • matka ovládá včelstvo vylučovanými feromony
 • včelstvo dokáže v případě úmrtí matky takovou ztrátu nahradit tím, že vytvoří tzv. nouzový matečník, ze kterého vychová novou včelí matku
 • matka se vylíhne již po 16 dnech od položení vajíčka
 • matka žije nejdéle z celého úlu (udává se 3-5 let)
 • matka, která ještě nebyla oplodněna a je čerstvě vylíhnutá je zvána panuška
 • matka má okolo sebe trvale 10-15 včel (dělnic), které tvoří její družinu a které nemají nic jiného na práci (nesbírají nic) než doslova pečovat o matku (krmení, zahřívání, čištění)
 • matka celý svůj život klade oplodněná vajíčka do připravených buněk v plástu (z neoplodněných vajíček se líhnou trubci)
 • matka tak může ovlivnit, co se z vajíčka narodí (zda dělnice nebo trubec, který je o něco větší a jeho jedinou funkcí je oplodnit matku)
 • matka vylétá z úlu na tzv. snubní let na místo, kde se nechá oplodnit několika trubci (mohou tam být i trubci z jiných úlů)
 • pokud matka vylétá z úlu při rojení (dělnice se před rojením vždy nakrmí a pak následují matku), je to stará matka, která si sebou odvede část úlu a založí tak nové včelstvo, mohou ji následovat i nové matky, tzv. poroje (neoplozené matky)
 • nová matka zdědí úl a zbytek dělnic, do své smrti nebo vyrojení
 • udává se, že za 24 hodin dokáže matka naklást až 2000 vajíček
 • matka je na první pohled v úlů největší
 • matku si včelaři někdy označují barevnou tečkou za účelem odlišení stáří matky (pokud mají více včelstev)