O MEDU A VČELÁCH

Včela medonosná

Včela medonosná Apis mellifera L., 1758 patří mezi blanokřídlý hmyz. Jde o jednoho z nejznámějších zástupců společenského hmyzu. Druh vznikl pravděpodobně extrémní geografickou izolací (alopatrická speciace) od mateřské populace včely východní, a to v době evolučně „nedávné“ – asi před 10 000 lety (Oldroyd 1999).[1] Oblast původního rozšíření zahrnovala Afriku, Blízký východ a Evropu. Do Ameriky, Austrálie a na Nový Zéland byla přivezena až v 17. století, na Dálný východ až začátkem 20. století. Svá hnízda staví na chráněných místech, přičemž jsou [...]

Přečtěte si více...

Květový med

Květový med (možno také nektarový med) je druhem medu, který vzniká zpracováním nektaru rostlin včelou v úlu. Obsah 1 Výroba 2 Vlastnosti 3 Odkazy 3.1 Reference Výroba Včela přinese do úlu přibližně 40 mg nektaru v medném váčku, kde se o jeho zpracování postará další skupina včel v úle. Přenesou jej do buněk a zahušťují jej výměšky svých žláz. Až klesne obsah vody z původních 60 % na zhruba 18%, včely med zavíčkují a skladují na bezsnůšková období. Pokud nektar pochází pouze z jednoho druhu rostlin, má med [...]

Přečtěte si více...

Med

Med je hustá sladká a lepkavá kapalina, vytvářená včelami (případně i jiným hmyzem) sběrem a zahušťováním sladkých šťáv – především nektaru z květů (med květový) a medovice (med medovicový), kterou vylučují například mšice. Sběrem a přetvořením medovice vzniká medovicový med.[2] Tmavost medovicového medu je způsobena barvivy obsaženými v míze lesních dřevin. Obsah 1 Význam a základní vlastnosti 1.1 Složení 2 Způsoby těžby medu 3 Med v kuchyni 4 Zdravotní účinky 4.1 Osmóza 4.2 Peroxid vodíku 4.3 Kyselost 4.4 Nutriční efekty 4.5 Užití v lidové medicíně 4.6 Možné nežádoucí účinky 5 Strdí 6 Kvalita [...]

Přečtěte si více...